miércoles, 12 de febrero de 2014

5 propostes per apropar els centres de formació d'adults (CFA) al mercat de treball

Després de llegir l'article de Josep M. Vilalta, Formació i mercat de treball: anem pel bon camí? al Diari de l'educació, em vaig plantejar, com a treballador d'un CFA, quines possibilitats tenim des dels centres d'adults de potenciar la relació entre la nostra activitat i les necessitats del mercat laboral.

Des dels centres d'adults no hem de perdre de vista que gran part de l'alumnat de les nostres escoles ha decidit reprendre o complementar la seva formació per tal de millorar les seves opcions d'ocupabilitat. Així doncs, no té sentit oferir una formació plana simplement orientada a l'obtenció de títols acadèmics sinó que cal fer un esforç per, sense renunciar ni perdre de vista la necessitat de qualificació dels nostres usuaris, intentar vincular aquesta formació a les necessitats pràctiques i canviants del món del treball.

Quines possibilitats tenim de treballar en aquesta línia? Algunes propostes podrien ser:

  • Potenciar l'orientació i convertir els centres d'adults en espais centrals d'assessorament mitjançant la creació i consolidació de serveis d'orientació flexibles i adaptats a les necessitats de l'entorn social i econòmic.
  • Potenciar la formació en emprenedoria com a eina adreçada al foment de l'ocupació i, per tant, de millora de les possibilitats d'ocupabilitat dels usuaris. Tal i com assenyala Jordi Naval (veure Per què no funciona l'emprenedoria a l'escola?) existeixen tota una sèrie de dèficits importants en la relació escola-emprenedoria i, en aquest sentit, l'educació de persones adultes no és una excepció.
  • Incidir en la formació en competències i, especialment, reforçar el desenvolupament de competències professionals de manera transversal al conjunt de formacions desplegades als nostres centres.
  • Adaptar l'oferta formativa a les necessitats de l'entorn oferint programes flexibles que atenguin les demandes de les persones usuàries dels centres d'adults. Això implicarà analitzar mitjançant indicadors fiables el grau d'acceptació de l'oferta presentada i la conveniència, o no, de la seva modificació.
  • I, per últim, treballar per establir sinèrgies entre els centres educatius, les empreses, les administracions i, en definitiva, el conjunts d'agents implicats en els marcs educatiu i laboral. Segurament un dels eixos de la nostra activitat hauria de ser intentar apropar-nos al món laboral mitjançant la realització de pràctiques/estades en empreses, l'establiment de convenis de col·laboració entre el món de l'empresa i els centres, etc. És a dir, dur a terme tot un conjunt d'actuacions destinades a trencar el mur que de vegades ens aïlla del món de l'ocupació. 
Reflexionar entorn aquests punts i tenir-los ben presents en les nostres planificacions com a escola pot permetre'ns no perdre de vista la necessitat de reforçar els vincles dels centres de formació d'adults amb el món laboral.

No hay comentarios :

Publicar un comentario